Fairwithhair Färgkarta

SVENSKA: Varje färg har en speciell färgkod. Att blanda färger är ett bra sätt att få din hårförlängning att se  aturligare och fylligare ut. Observera att färgkartan aldrig kan återge exakt hur färgen ser ut i verkligheten. Hur färgen upplevs beror på dina skärminställningar som skiljer sig oftast från skärm till skärm. Och en färg kan variera från leverans till leverans.

 

ENGELSKA: Each color has a special color code. Mixing colors is a great way to make your hair extension look more natural and fuller. Note that the color map can never reproduce exactly what the color looks like in real life. How the color is perceived depends on your screen settings, which usually differ from screen to screen. And a color can vary from delivery to delivery.