Snabb frakt och 14 dagar ångerrätt!

Cart

Language

Currency

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor (nedan kallat ”villkoren”) gäller när du som konsument (nedan kallat ”kunden”) handlar via www.fairwithhair.se (nedan kallat webbplatsen). Genom beställning godkänner kunden villkoren. Avtal sluts mellan kunden och Fairwithhair Josiander AB, organisationsnummer 556839-6039 (nedan kallat Fairwithhair). För att handla på webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Fairwithhair accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Fairwithhair förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka kundens beställning, till exempel om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller har betalningsanmärkningar.

Fairwithhair reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Fairwithhair har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Fairwithhair har lagt ned stort arbete på att visa rätt nyans, men på grund av färginställning på olika bildskärmar kan nyanserna ibland vara missvisande.

Vid frågor eller klagomål ber Fairwithhair kunden att kontakta kundtjänst på info@fairwithhair.se.

 

Priser och betalning

Det pris som anges är alltid inklusive moms. Utöver varans pris kan kostnader tillkomma för leverans och betalningssätt, beroende på kundens val. Information om villkor samt pris för leverans och betalsätt framgår tydligt i kassan. Innan kunden godkänner sin order kommer beställningens totalsumma tydligt att framgå.

 

Kortbetalning

Hos Fairwithhair kan kunden handla med Visa, Mastercard eller American Express godkänt för internethandel, via DIBS betalväxel. Inga extra avgifter tas ut.  Aktuellt belopp reserveras direkt på kundens kort, men kommer inte att debiteras förrän varorna skickats. Betalväxeln (Dibs) som all kortbetalning går igenom uppfyller kraven för PCI-DSS. Fairwithhair förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av orderns värde finns, samt att innehavarens adressuppgifter stämmer. Fairwithhair kan neka köp till följd av dessa uppgifter. www.dibs.se

 

Fakturabetalning & Delbetalning

Kunden kan välja att betala via faktura från Klarna. Klarna gör då en kreditprövning, och tar i vissa fall en kreditupplysning. Kunden får då en kopia på kreditupplysningen per post. Klarna kontrollerar också att de uppgifter kunden angett stämmer överens med personnummer och folkbokföringsadress. Att betala via Klarna är tryggt och enkelt, och kunden behöver aldrig ange sina kortuppgifter.

Betalningstiden är 14 dagar från fakturadatum, och du har möjlighet att delbetala. Du kan logga in på klarna.se för att se dina fakturor. När kunden väljer att betala via Klarna gäller Klarnas villkor.

 

Leveranser

I kassan kan kunden välja bland de leveranssätt som är tillgängliga och se vilka leveranstider som gäller. Fairwithhair strävar efter att alltid ha alla våra varor i lager. Skulle en produkt inte finnas tillgänglig för omgående leverans så framgår det tydligt på produkten och i kassan. Om vissa delar av kundens order inte kan levereras omgående får kunden gärna kontakta Fairwithhairs kundtjänst för hjälp att ordna en delleverans eller att hitta en liknande vara. I det fall Fairwithhair inte kan hålla avtalad leveranstid på grund av att varan tagit slut kontaktar Fairwithhair kunden. Om paketet inte kommit fram, ska kunden meddela Fairwithhair detta inom 14 dagar från beställningsdatumet. Kunden kan häva köpet utan kostnad om Fairwithhair inte uppfyller leveransvillkoren. Vid storhelger, högtider och trafikstörningar kan kundens paket försenas. Observera att ändringar i leveranser kan ske i samband med helgdagar.

När en order lämnar vårt lager får kunden ett mejl om att varan/varorna är på väg. För möjlighet att spåra paketet kan kunden kontakta kundtjänst för kollinummer och söka efter paketet på Postnords webbplats, www.postnord.se. För frågor kring eller problem med leveransen kan Postnord nås på 0771-33 33 10, där kollinumret också behöver uppges.

 

Leverans av farligt gods

En del av Fairwithhairs produkter innehåller lättantändliga ämnen och är därför belagda med leveransrestriktioner. Detta gäller till exempel lösningsmedel för hårlim. Dessa produkter omfattas av särskilda leveransavtal, vilket gör att transporten av paketet inte kan hanteras som resterande produkter. Dessa leveranser sker med ”Mypack Home”. Postnord kommer då att kontakta kunden för att välja en dag för hemleverans. Paketet levereras på vald dag klockan 08–17. Vid leverans behöver kunden kunna uppvisa legitimation. Om någon annan person tar emot paketet behöver denne kunna visa både sin egen och kundens legitimation. Skulle ingen vara hemma för att ta emot leveransen under överenskommen dag skickas en avi med information om var paketet kan hämtas. Kunden kan också boka en ny leverans med Postnord, men då tillkommer en extra avgift.  

I det fall kunden önskar returnera eller byta produkter som innehåller lättantändliga ämnen behöver kunden också vara medveten om att det föreligger särskilda transportkrav, och följa dem.

 

Om kunden inte hämtar ut sitt paket

Kundens paket finns kvar på utlämningsstället i 14 dagar från avisering. Varor som inte hämtas ut under denna tid returneras till Fairwithhair. För varor som kunden beställt men inte hämtat ut inom angiven tidsram debiteras kunden kostnaderna för returfrakt samt expeditions- och hanteringsavgift. Dessa kostnader uppgår för närvarande till 300 kronor.

 

Retur, ångerrätt och reklamation

Det ska vara tryggt att handla hos Fairwithhair. Därför följer Fairwithhair självklart Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att kunden alltid har rätt att ångra sitt köp, och att vid eventuella fel reklamera varan. Vid utnyttjandet av ångerrätten står kunden själv för fraktkostnaden för att skicka tillbaka varan, och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Vid reklamation, på grund av att kunden fått en felaktig eller defekt vara, återbetalar Fairwithhair hela returfraktkostnaden.

 

Ångerrätt

Observera att ångerrätten inte gäller när försegling av löshår, hår- eller hudvårdsprodukter brutits. Ångerrätten gäller heller inte varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Undantag görs också för vissa andra varor, till exempel reavaror, men detta anges då i anslutning till produktbeskrivningen.

Vid utövande av ångerrätten betalar kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten.  Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick (oanvänd, och utan att ha smutsats ned eller skadats), med obruten etikett och i originalförpackning. Returer ska göras till Fairwithhair enligt de metoder anvisningar som anges på webbplatsen.

Fairwithhair garanterar att erlägga återbetalning, eller att byta ut varan om kunden så önskar, i enlighet med ångerrätten. Hela varan återbetalas under förutsättning att varan returneras i orört skick (samma skick som vid leveransen till dig). Detta innebär att varorna inte får ha skadats, smutsats ned, tvättats, ändrats eller burits, samt att eventuella märken och etiketter är intakta. Om varan är i förändrat skick kommer en bedömning av värdeminskning att göras. Värdeminskningen återbetalas inte.

RETUR / Ångerrätt / Byte (sammanfattning)
Alla returer skall returneras och vara oss tillbanda inom 14 dagar från mottagandet enligt följande:
Packa varan (fortfarande plomerad) väl i samma paket/påse som den kom i. Alternativt använd egen förpackning/låda.
Skicka ordersedeln tillsammans med din order till: Fairwithhair Josiander AB, Box 6077, 102 32 Stockholm
Lämna in paketet på närmsta postkontor. Behåll kvittot eftersom posten ger dig ett spårningsid. 
 
Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om kunden anser att en produkt är defekt eller felaktig, kan kunden reklamera varan. För att Fairwithhair ska kunna bedöma den reklamerade varan ska hela varan återsändas, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet och hur varan använts. Om inte hela varan returneras kan Fairwithhair inte göra en fullständig bedömning av varans fel. Fairwithhair kan endast bedöma och eventuellt återbetala för den del som returnerats.

Vid reklamation ska kunden kontakta Fairwithhair så snart som möjligt efter att felet upptäckts, via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på webbplatsen.

Vid reklamation av insättning av hår ska denna göras till den person eller salong som utfört arbetet, som därmed ansvarar för att arbetet utförts korrekt. Fairwithhair kan tyvärr inte ersätta de kostnader som kunden haft för isättning av håret eller om håret förstörts i samband med detta.  

Fairwithhair förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Fairwithhair Allmänna reklamationsnämndens riktlinjer. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

Återbetalning

När kunden ångrar sitt köp återbetalas det belopp som kunden betalat för varan. Kunden står dock för fraktkostnaderna. Gäller det en reklamation återbetalar Fairwithhair också belopp motsvarande standardfraktkostnaden. Expressfrakter, eller frakt som inte är standard, återbetalas inte. I de fall kunden häver beställningen endast delvis och behåller delar av ordern återbetalas inte någon fraktkostnad.

Om du har mottagit en defekt vara ska du omgående meddela Fairwithhair detta och returnera varan i enlighet med retur informationen ovan. För varor som bedöms vara defekta gör Fairwithhair en fullständig återbetalning, inklusive utlägg för returfrakt. Vid påbörjad tjänst gäller ångerrätten för återstående del av icke påbörjad tjänst.

På det belopp som ska återbetalas har Fairwithhair rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Fairwithhair betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs, under förutsättning att Fairwithhair har tagit emot varan i retur. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller det finns hinder för sådan återbetalning.

 

Garanti

Vissa av Fairwithhairs varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på webbplatsen eller i dessa villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fel befintliga vid leverans, och därmed inte fel som uppstår vid felaktig hantering eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende.

 

Integritetspolicy

Personuppgifter

Fairwithhair värnar om kundens personliga integritet och strävar efter att alltid skydda alla personuppgifter på bästa sätt. Fairwithhair avser att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. En utförligare beskrivning av Fairwithhairs integritetspolicy finns i separat dokument på webbplatsen. Denna policy beskriver vilken information Fairwithhair samlar, i vilket syfte och hur denna används. Den ger också information om hur kunden kan gå tillväga för att ta del av sparad information och för att denna ska tas bort. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller vid lämnande av uppgifter samtycker kunden till behandling av personuppgifter i enlighet med denna policy.

Fairwithhair Josiander AB, 556839-6039, Box 6077, 113 24  Stockholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av kundens personuppgifter.

I de fall kunden har valt att betala via Klarna har kunden också ingått ett avtal med dem, där Klarnas regler för personuppgiftshantering gäller. För detta avtal har Fairwithhair inget ansvar.

Mer infirmation om vår integrationspolicy hittar du här: Integritetspolicy

 

Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till besökarens dator där den lagras, antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Fairwithhair använder cookies för att lagra inloggningsinformation samt uppgifter i kundvagnen när kunden surfar runt på webbplatsen. Om kundens webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies är det inte möjligt att göra någon beställning på vår sida. Kunden kan lätt ändra detta under inställningar för sin webbläsare. Observera att Fairwithhair inte använder cookies för att spara personlig information om kunden. 

Mer infirmation om vår cookiepolicy hittar du här: Cookiepolicy

 

 

Force Majeure

Fairwithhair ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Fairwithhair inte kunnat råda över, till exempel allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Fairwithhair kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och Fairwithhair rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

Ändringar av villkoren

Fairwithhair förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Fairwithhair har informerat kunden om ändringarna. Fairwithhair rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

 

Ogiltighet

Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

Tillämplig lag och tvist

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Fairwithhairs kundtjänst, kan kunden vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Mer information finns på www.arn.se. Kunden kan också lämna klagomål direkt online till EU-kommissionens plattform för medling i tvister, via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvariga tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Fairwithhair och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

 

 

___________________

Dessa villkor har fastställts den 2018-05-25